Úvodní stránka » Inženýrská geodézie
Inženýrská geodézie

Inženýrská geodézie 2
 Inženýrská geodézie 3

Inženýrská geodézie

Našim zákazníkům nabízíme:

• Zakládání staveb
• Vytyčování stavebních objektů
• Kontrolní měření staveb
• Výpočty kubatur
• Vytyčování inženýrských sítí
  na základě dodaných podkladů
• Návrhy a tvorbu vytyčovacích sítí pro stavby
• Sledování výškových a směrových posunů staveb
• Tvorbu geodetické části dokumentace skutečného
  provedení stavby (GČDSPS)