Úvodní stránka » Nabízíme služby pro

Nabízíme služby pro

Stavební firmy

Pro stavební firmy a poddodavatele zajišťujeme odbornou činnost na stavbách. Provádíme zakládání stavebních objektů, vytyčování obvodu staveniště, zaměřování a výpočty kubatur, vytyčování a zaměřování inženýrských sítí.
Více informací >>>

4. 9. 2018 | Rubrika: Nabízíme služby pro

Projektanty, architekty

Pro Projektanty, architekty provádíme předprojektovou přípravu. Vyhotovujeme mapové podklady. Tvoříme pasporty budov. Výsledky těchto činností provádíme ve 2D i 3D.
Více informací >>>

4. 9. 2018 | Rubrika: Nabízíme služby pro

Státní správu, města, obecní úřady

Provádíme práce v katastru nemovitostí. Vyhotovujeme geometrické plány. Vytyčujeme hranice pozemků v terénu. Vyhotovujeme pasporty inženýrských sítí ve správě měst a obcí. Provádíme kontrolní měření. Tvoříme mapové podklady.
Více informací >>>

 

4. 9. 2018 | Rubrika: Nabízíme služby pro

Závody, podniky, industriální areály

Nabízíme mapování areálů závodů s následnou tvorbou základní a účelové mapy základního významu. Provádíme vytyčování hranic parcel. Zajišťujeme zakládání staveb a jejich zaměření a následnou tvorbou geodetické dokumentace skutečného provedení. Vytyčujeme a zaměřujeme inženýrské sítě.
Více informací >>>

4. 9. 2018 | Rubrika: Nabízíme služby pro

Správce inženýrských sítí

Pro správce inženýrských sítí, resp jejich dodavatele nabízíme vyhotovení geodetické dokumentace dle specifických požadavků jednotlivých správců.
Více informací >>>

4. 9. 2018 | Rubrika: Nabízíme služby pro

Drobné stavebníky a širokou veřejnost

Pro drobné stavebníky a širokou veřejnost nabízíme komplexní geodetické činnosti. Mezi často poptávané služby patří vytyčování hranic v terénu, geometrické plány, kontrolní měření a činnosti související s výstavbou novostaveb rodinných domů.
Více informací >>>

4. 9. 2018 | Rubrika: Nabízíme služby pro