Úvodní stránka » Katastr nemovitostí
Inženýrská geodézie

Inženýrská geodézie 2
 Inženýrská geodézie 3

Katastr nemovitostí

Našim zákazníkům nabízíme:

Geometrické plány pro:

• vyznačení budovy
• změnu vnějšího obvodu budovy
• rozdělení pozemku
• změnu hranice pozemku
• vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku


Vytyčování hranic pozemků