Úvodní stránka » Nabízíme služby pro » Drobné stavebníky a širokou veřejnost

Pro drobné stavebníky a širokou veřejnost

 
 

Pro drobné stavebníky a širokou veřejnost nabízíme komplexní geodetické činnosti. Mezi často poptávané služby patří vytyčování hranic v terénu, geometrické plány, kontrolní měření a činnosti související s výstavbou novostaveb rodinných domů.

Pro drobné stavebníky a širokou veřejnost provádíme zejména vytyčování hranic pozemků v terénu. Kontrolní zaměření například stávajícího oplocení a porovnání se stavem katastru. Zajišťujeme geometrické plány pro: rozdělení pozemků, vyznačení budov, vymezení rozsahu věcných břemen.

Stavebníkům asistujeme při zakládání staveb a provádění hrubých terénních úprav před stavbou. Provádíme zaměření přípojek inženýrských sítí. Vyhotovujeme dokumentaci skutečného provedení staveb.


Provádíme, zajišťujeme:

- předprojektovou přípravu, mapové podklady (polohopis, výškopis)
- vytyčování hranic pozemků
- kontrolní měření
- zakládání staveb, vytyčování základů staveniště
- geometrický plán pro vyznačení budovy v katastru
- geometrický plán pro rozdělení pozemku
- geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene
- pasporty staveb