Úvodní stránka » Nabízíme služby pro » Správce inženýrských sítí

Pro správce inženýrských sítí

 
 

Pro správce inženýrských sítí, resp jejich dodavatele nabízíme vyhotovení geodetické dokumentace dle specifických požadavků jednotlivých správců.

Provádíme zaměřování i vytyčování liniových staveb. Zajišťujeme předprojektovou přípravu pro následné projekční činnosti. Geodetickou dokumentaci provádíme v souladu s metodikami jednotlivých správců inženýrských sítí.


Provádíme, zajišťujeme:

- předprojektovou přípravu,
- vytyčení liniové stavby před realizací,
- tvorbu geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby (GČDSPS),
- geometrické plány zejména pak pro vymezení rozsahu věcných břemen.