Úvodní stránka » Nabízíme služby pro » Závody, podniky, industriální areály

Pro závody, podniky, industriální areály

 
 

Nabízíme mapování areálů závodů s následnou tvorbou základní a účelové mapy základního významu. Provádíme vytyčování hranic parcel. Zajišťujeme zakládání staveb a jejich zaměření a následnou tvorbou geodetické dokumentace skutečného provedení. Vytyčujeme a zaměřujeme inženýrské sítě.

Základní mapa závodu je základním nástrojem pro efektivní správu areálu závodu. Nabízíme proto tvorbu i správu základních účelových map. Mapy základního významu bývají tvořeny ve větších měřítkách tak, aby bylo možné zobrazovat přehledně i četné detaily infrastruktury areálů. Předmětem těchto mapy bývají zpravidla stavební objekty, dopravní objekty (komunikace, vlečky, dopravníky, lanové dráhy), vodohospodářské objekty, podzemní objekty a prostory, potrubí, inženýrské sítě, stromy.

Spravujete svůj závod po staru a komplexní základní mapu nemáte? Používáte stále pouze archivní papírové podklady různých kvalit? I pro vás máme řešení. Umíme shromáždit vaše stávající podklady, provést digitalizaci podkladů, provést analýzu použitelnosti podkladů a ty použitelné následně zakomponovat do nové mapy. Provést doměření chybějících prvků závodu a vytvořit pro vás mapu novou - aktuální.

Kromě tvorby základní mapy nás také poptáváte za účelem tvorby geometrických plánů pro rozdělení pozemku, pro vyznačení budovy do katastru. Máte zájem o vytyčení i zaměření nově budované infrastruktury. Vše toto i další vám dokážeme zajistit.


Provádíme, zajišťujeme:

- tvorbu základní mapy závodu
- aktualizaci základní mapy závodu
- vytyčování hranic
- vytyčování stavebních objektů a inženýrských sítí
- zaměřování staveb s následnou tvorbou geodetické části dokumentace skutečného provedení staveb (GČDSPS)
- tvorbu geometrických plánů