Úvodní stránka » O nás

Atlas Group s.r.o. - Geodetické služby

 
 

Společnost Atlas Group s.r.o. nabízí svým zákazníkům geodetické služby jak v oblasti inženýrské geodézie, tak v oblasti katastru nemovitostí. Kvalita poskytovaných služeb se opírá o dlouhodobou, více než dvacetiletou, praktickou zkušeností zaměstnanců v oblasti geodézie. Geodetické služby nabízíme drobným stavebníkům, stavebním firmám, státním organizacím, obcím i městům.

Tvorbu mapových podkladů pro projektanty (2D i 3D)
• Zakládání staveb a rodinných domů
• Kontrolní měření stavebních objektů
• Tvorbu geodetické části dokumentace skutečného
   provedení staveb (GČDSPS)
• Zaměřování plošných i liniových staveb
• Tvorbu geometrických plánů
• Rozdělení pozemků a vytyčování pozemků
• Pasport stávajícího stavu objektu
• Účelová mapování
• Tvorbu a aktualizaci technické mapy obce,
   města, závodu
• Určování kubatur
• Zaměřování a tvorbu dokumentace energetických
   zařízení dle metodik ČEZ Distribuce a.s.